Hva betyr sjaman? PDF Skriv ut E-post

Ordet tilhører manchu-tungus-språket i Sibir. Stavelsen "sja" kommer fra verbet "å vite". Betegnelsen betyr altså "den som vet". Dette er blitt den internasjonale betegnelsen for mange spirituelle teknikker og metoder som finnes fra gammelt av blant forskjellige stammer og folkeslag, og på alle kontinenter.

Det finnes en ironi i dette forholdet. Gjennom seks år studerte jeg sjamanisme i en gruppe i USA. Noen fra den gruppen dro avsted å lære mer om sjamanisme blant det folket som hadde gitt navnet til denne praksisen. De oppdaget at nesten ingen i tungus-stammen husket ordet. USSRs indoktrinering og den store glemselen hadde gjort at praksisen nærmest hadde blitt borte. Den hadde gått under jorda, for å si det slik. Jeg har i det siste fått høre at sjamanismen spirer opp igjen i blant manchu-tungusfolkene, slik det gjør blant andre etniske grupper, som også har vært utsatt for undertrykkelse, enten maktpolitisk, eller fra de store og strenge statsreligionene. Det finnes ingen av dem som ikke har brukt makt for å utrydde eller omvende sjamaner.

Interessen for sjamanisme er også våknet blant majoritetsbefolkningen. Det er som det skal være. For hvis man går bakover i historien, til tiden før de store religionene, da oppdager man at den første åndelige arven var det vi nå kaller sjamanisme. Sjamanisme er den eneste "verdensreligion" som har eksistert, selv om dette ikke er noen religion, men en erfaringsvei.

- Mener du at sjamanisme en gang har vært praktisert blant folk over hele jordkloden?

- Jeg tror det. Fra gammelt av går det et "sjamanbelte" fra Sameland og gjennom hele Sibir. Innvandrerne fra Asia brakte sjamanisme med seg til Nord og Sør-Amerika. Fenomenet finnes fra gammelt av i Australia og på de store øykulturene i Stillehavet og selvfølgelig i Afrika. Så sjamanisme er egentlig en åndelig verdensarv. Vi finner spor etter sjamaner på alle kontinenter.

- Når oppsto dette?

- Det har ikke "oppstått", slik kristendommen eller buddhismen har "oppstått" eller blitt "grunnlagt" av en religionsstifter. For dette har vært der hele tiden, som en mulighet nedlagt i oss, som en erfaringsvei. Slik er det en arv fra gammelt, fra neolittisk tid som det kalles, den tiden da menneskene levde sammen i stammer, uten privat eiendomsrett, uten klasseskiller og de sosiale strukturene som karakteriserer seinere samfunnsepoker.

Så fra historiens morgengry har sjamanen vandret gjennom historien, under mange navn og i forskjellige roller, alt fra å være lærer og ritualleder, mytepoet og kunstner, forteller og helbreder. Og seer. Og ikke minst klovn, med sin uventede agering.

- Hva er de tidligste sporene vi kan finne etter sjamaner?

- Helleristninger, hulemalerier og hellige steder i naturen. Folkelig medisin, kunst og eventyr har også sine røtter tilbake til sjamaner. Men det viktigste for meg er mytologien og symbolene, for det er gjennom dem at kontakten til den indre verden holdes åpen. For selv om altre i naturen kunne ødelegges og trommer brennes, så overlevde forestillingene om sjamanen og sjamanmetodene. Og nå når statsreligionene ikke lenger har noe "ris bak speilet" kommer sjamanismen tilbake, som fra jordas indre eller frem fra bakom sola og stjernene.

Sjamansymbolene fra "den gamle tiden," fra jeger-og-samlerepoken er kraftdyr og himmelkrefter. På de gamle samiske sjamantrommene er ofte sola tegnet med sine stråler midt i sentrum, mens kraftdyr og andre mer dagligdagse symboler er spredd omkring andre steder på skinnet.. Jeger-og-samlersamfunnets symboler og mytologi speiler altså en ordnet verden, der både dagligdagse dimensjoner og instinktive prosesser han sin plass. Den som vandrer på denne sjamanveien kan fortsatt møte "villdyrene" fra den innvendig "befolkede" jorden, og "stjernevandrerne" i det uendelige himmelrommet.

Da jordbrukssamfunnet oppsto, vokste en ny livsform, en ny livsforståelse og med det en ny mytologi frem. Det var i denne epoken at eierskap til land og vann oppsto. Da ble de første grensene mellom mine jorder og dine trukket. Fra den tiden stammer en mytologi fra "såkorn og innhøsting", altså en sjamanarv som springer ut av erfaringene fra fastboende liv, husdyr, planting og innhøsting.

Men samtidig med at "inngjæringen" begrenser de landområdet man betrakter som sitt, begrenser det også omfanget av mytologien. Stoffet som viser seg i symbolsk form fra disse mytologiske lagene blir altså mer eiet som "mitt" i en personlig mening, enn det som kommer ut av jeger-samlermytologien.

De store nomadekulturene, der menneskene levde nær dyreflokkene, er også opphav til mytologi. Siden nomadene hovedsaklig levde med og av et dyr, utviklet de et klanssystem, der dyreflokkenes ”beskytter” kom tilbake som en sjelemester. Mellom klansdyret og stammen oppsto det etter hvert en pakt eller et hemmelig slektskap. Som en mytologierfaring kan det å temme et dyr peke på gleden eller nødvendigheten av å dyrke eller styrke en side eller en nyttig evne i sinnet. I alle tilfeller dreier det seg om å gå i lære. Det finnes også klanssystemer basert på en "hovedplante".

- Hva i all verden kan dagens mennesker lære av dette?

- Sjamanmetodene kan åpne en vei til det indre og til andre dimensjoner i en selv. Der kan man finne kilden til en levende og bevegelig energi. For energi er ikke bare energi, slik musikk ikke bare er en tone. Energi har mange nivåer. Inne i den ordinære, fysiske energien kan man finne renere og klarere energistrømmer. Sjamanmetodene kan lære en å fremkalle disse sansbare energiene. Sansene blir som kikkehull inn i andre dimensjoner. Det er en verden av energi og mytologi der inne, den venter på å bli vekket til live og på å bli tatt i bruk Det enestående er at disse sinnsbildene og symbolene innenfra styrer sansninger og følelser. Mytologi og symbolbevissthet rommer eller omfatter altså det livsfeltet som i dag kalles psykologi.

Slik kan vi få kommunikasjon med kilder av kunnskaper, for både kraftdyr og veivisere er kunnskapsbærere.

Dessuten er sjamanisme en demokratisk livsvei. Sett fra kirken og statens side kan det være forståelig at de ikke ønsket å ha hundrevis av sjamaner løpende fritt rundt for hele tiden utfordre Makten og Livssynsmonopolet. Og det var vel en av grunnene til at de satte så mye inn på å knekke dem. For det var sjamanene som misjonærene siktet seg inn på i Sameland, der hvor det var "en tromme i hvert telt".

For sjamanismen er en individuell vei til svar på store og små spørsmål. For sjamaner er det ikke nødvendig med all verdens annenhåndsinformasjon fra prestene eller andre som støtter seg på Den Store Boken. For de leter selv opp svarene, og det fra den høyeste kilde. Dessuten er selve seansen spennende i seg selv. Dette er en vei for de som vil være en i saueflokken, ledet av en hyrde. Sjamanisme kan være et bidrag til demokratisere det siste store autoritære livsfeltet i samtiden, nemlig religionen med en Gud på toppen, og frykt i bunnen. Det er heller ikke under autoritære livsforhold at kreativiteten blomstrer best. For kreativitet og lydighet trives ikke alltid så godt sammen.

- Dette er ikke en religion sier du. Hvordan forklarer du det?

- Dette er en erfaringsvei og noe man kan trene seg opp i. For de fleste skjer dette på tommesirkler eller sjamansamlinger. Den første sjamantreningen består i å skape det rette fokus og den rette stemningen eller intensjonen. Dette fokus kan oppstå rundt et indre erindringsbilde, eller et symbol, som brukes som åpning inn i ny forståelse eller kunnskap. Når dette er etablert, kan trommene begynne. Det man møter på trommereisen står klarere frem og med større tydelighet og konsentrasjon enn de sanseinntrykkene man får i dagliglivet ellers. Mange sjamaner arbeider hardt og ekstatisk for å nå frem til denne klarheten, mens andre når frem gjennom stillhet. Fordi ekstasen og transformasjonen kan ha mange former, kan sjamanarbeidet se så forskjellig ut på det ytre planet.

- Hvis sjamanisme ikke er en religion, hva er det da?

- Sjamanisme er navnet på de eldste kjente metodene for kraft, innsikt og kreativitet, det man trenger for å komme videre dit den lysende stien kan føre en. Det er altså en erfaringsvei, ikke bare tro.

Sjamaner bruker på forskjellige måter naturen som speil, slik at sinnsbilder fra ytre natur kan lede inn i indre landskap. Det er alltid noe i det ytre, med sitt artsmangfold, som treffer en og som kan bli en bro til det indre. Og det man opplever når dette skiftet skjer, er bevissthetsforandring.

Tett skog og huler kan vekke kraftfulle jordforbindelser og fornemmelser av mørke og mysterium. Myrland og elver kan skape andre, glidende fornemmelser og sansninger. Fjelltopper leder tanken mot det høye og rene. "Ville" trær og vekster i skogen, har en annen mytologisk mening enn "tamme" busker og frukttrær. Dyrket mark kan stå for evner som pleies og innsats som høstes. Møter med ville dyr kan representere instinktiv kraft. Om husdyrene vandrer gjennom sjamandrømmene kan de som sagt romme meldinger rundt nære livsforhold. Kjeledyr kan stå for evnen til å gi kjærlighet til seg selv og andre.

- Kan du gi en definisjon på en sjaman?

- En sjaman kalles ofte en såret healer. Man må først helbrede seg selv før man kan gå i gang med å hjelpe andre. Det er en stor sjamanoppgave å ta seg av det som ikke er i orden i livet. En sjaman er en som drar på inn mellom verdenene og finner sine hjelpere og sine oppgaver der.

- Er dette det samme som å gå i ekstase?

- Det kan man si, om man tar mangfoldet av ekstaseuttrykk med i betraktning. Ekstase og trance er egentlig beskrivelse av det samme tilstanden, trance er den medisinsk termen og ekstase er den religiøse. Men sjamaner har egne beskrivelser. I samisk mytologi heter dette Saivo-bevissthet. Michael Harner kaller det SSC "the Shamanic State of Consiousness". Det som er felles for disse beskrivelsene er bevissthetsforandringen den enkelte går gjennom.

- Kan man lære sjamanisme?

- Erfaring viser at man kan lære det. Eller at man må lære det. Fra gammelt av er det flere veier inn i sjamankunnskapen. Den ene måten er gjennom familiesjamanisme. At du ble født inn i en sjamanfamilie og at talentet ble utviklet og dyrket gjennom oppveksten. Den andre måten var gjennom selv å søke sjamankunnskapen og å utdanne seg hos en eller flere mestre. Den tredje måten var indre opplæring, at mytesinnet våknet i den enkelte og opplæringen tok til innenfra, uten ytre lærere. I noen Sibirstammer var det slik innrettet at det å være stammens sjaman gikk på omgang. Det var altså noe alle voksne kunne gjøre, som en form for åndelig verneplikt som man ble utpekt til å avtjene. Jeg har lest og hørt mange historier om sjamaninnvielser. De historiene som har overlevd fra gammelt av er gjerne de mest dramatiske, med sykdom og kriser som viktige element. Men også fra gammelt av finnes historier hvor innvielsene har skjedd i det stille.

Ingen av disse fremgangsmåtene var mer autentisk enn de andre, spør du meg. For det autentiske i sjamanismen ligger i det man finner når man gjør reiser inn mellom verdenene.

Kommentarer (96)Add Comment
0
Skoleprosjekt om Nyreligiøsitet
skrevet av Kristoffer, February 19, 2009
Vi hadde nettopp et skoleprosjekt der jeg valgte emnet ''Sjamanisme''. Denne siden hjalp veldig mye og ga mer informasjon en læreboken vår. Takk for godt innhold smilies/smiley.gif
0
Les
skrevet av sebastiansjaman, May 26, 2009
er det greit i sjamanismen å røyke hasjish aka. cannabis sativa?
jeg tenkte meg å studere dette nærmere.
0
besvart av ailo
skrevet av røyke hasj, May 26, 2009
Ikke greit. Ikke sett med mine øyne. Kjenner heller ingen sjamantradisjoner med hasjrøyking som sakramente.

mvh ailo
0
enteogener
skrevet av D.c., May 26, 2009
cannabis er en enteogen plante
Men har selvsagt ikke noe å gjøre i vårt ordentlige land.
Du får vær så god bruke lut å fiskeslo
som i de riktig gode gamle dager.
adjø.
0
skrevet av ailo
skrevet av cannabis, May 26, 2009
Hjelp meg. Kan du vise meg en sjamantradisjon der cannabis brukes som sakramente? Det er hva jeg bruker som veiviser i denne sammenheng, der spørsmålet er om det er greit i sjamansammenheng å røyke hasj.

For øvrig er det ingen i dag som vet hva som var innholdet i lut og fiskeslo. Lut i vår forståelse av ordet var det i alle fall ikke.

Vet noen hva det var de kokte i den gryta?

mvh ailo
0
...
skrevet av Final T, May 26, 2009
0
...
skrevet av Final T, May 26, 2009
0
røykelse som sakramente
skrevet av Cd., May 26, 2009


Tobakk å røykelse blir brukt som sakramente i flere
sjaman tradisjoner.
Cannabis har en sterk søtlig aroma som gjør den utmerket
til bruk som både røkelse for rommet og til å innhalere
for å indusere en endret bevissthets tilstand.

Men det er ulovlig å bruke cannabis i norge
som det er med fleinsopp.
Bare fordi den vokser fritt,betyr ikke at man
skal ta seg friheter!

0
...
skrevet av Final T, May 26, 2009
Kva med sufiane? Og "midt i mellom-folka" skytarane? smilies/cry.gif
0
...
skrevet av Cd., May 26, 2009
Jeg leser at noaidens styrkedrikk
inneholder tran,fiskeslo,fiskehoder,og vann.
Og så er det jo slik at om en overdoserer seg på fiskemat
så går en ofte inn i en drømmeliknende å heller sløv tilstand.
Fiskefett som vi vet gir meget god kraft,og smører hjerne
å hjerte og styrker skjelettet.


0
fisk og global oppvarming
skrevet av Final T, May 26, 2009
Men ikkje all slags fisk! Sjå berre på denne uskuldige, vesle kreaturen:
http://www.telegraph.co.uk/ear...coast.html
0
...
skrevet av hmm, May 26, 2009
0
hhrmmpff!
skrevet av C.D, May 26, 2009
0
prøver igjen
skrevet av C.D, May 26, 2009
0
Ofela.
skrevet av sidespor, May 26, 2009
Og så er det jo slik at om en overdoserer seg på fiskemat
så går en ofte inn i en drømmeliknende å heller sløv tilstand.


Hm. Tror tilstanden kan komme av alle miljøgiftene og tungmetallene som har kommet til i fisken i nyere tid.
http://www.fishinghurts.com/HealthConcerns.asp

Fiskefett som vi vet gir meget god kraft,og smører hjerne
å hjerte og styrker skjelettet.


Markedsskapt overtro!
http://www.independent.co.uk/l...1193.html
0
fiskepinner
skrevet av C.D, May 26, 2009
At fisk gir kraft er ingen markedsskapt overtro.
Og at fisk styrker synet og nervene er heller ikke overtro.
Noaiden visste at om han eller hun inntok en større mengde
med fiskekraft så ville denne få ønskede reaksjoner
i form av kroppslig bedøvelse og sammen med runing og bomming en ut av kroppen flyvefølelse.
Å drikke blod fra et nyfellet dyr
har også vært kjent som jegerens metode for å erverve dyrets kraft å visdom.

Voi-Voi!
Og med kraft å visdom menes dyrets sjel og tilknyttning og kjennskap til naturens åndelige verden.
0
javel.
skrevet av ofela., May 28, 2009
Noen sjamaner røyker hasj, drikker ferskt dyreblod og spiser fiskeslo

Andre sjamaner har andre metoder

Fint at ikke alle er like (...)
0
javel
skrevet av Benedikte, May 28, 2009
Ja det er fint at ikke alle er like (smiley)

Ingenting i naturen er likt
og DET er det som gjør den til den skjønnhet den er.
Hver minste lille rare detalj er med å skape et hele,
som gjør magien levende å følbar for den som er vÅken.
Derfor skal man In-kludere alt det som er av naturen,
selv om det har et dårlig rykte,et skummelt utseende og aroma.
Ta det inn og lære av det,vokse videre derfra utover lengre.
Man strekker seg gjennom blad verket uten frykt
og får kjenne om det hellige og dens frukt.
Frukten er til å spise av
frykten er til å fise av

oppsøk derfor det annerledes
det ulovlige,det spennende
og la deg oppslukes deri!

For,se!
En ny verden å en ny dag
venter den som legger bag sin fordoms dag!
0
skrevet av ailo
skrevet av takk, May 29, 2009
Dette var en vakker tankevandring, Benedikte, godt å vite at disse tankene finnes så slik,e muligheter åpner seg.

mvh ailo
0
takk
skrevet av Benedikte, May 29, 2009
I like så.
Det var og er spennende å lærerikt å høre når du forteller om sjamanisme,Ailo.

Http://www.youtube.com/watch?v=ZTC_jUaVPw
0
...
skrevet av Benedikte, May 29, 2009
0
detaljerr
skrevet av Bendikk, May 29, 2009
0
Alver
skrevet av Vivi-Renate, June 01, 2009
Hør gjerne på denne sangen nå når det er varmt.
http://www.youtube.com/watch?v=Q6_FdVZQ894

0
...
skrevet av Vivi-Renate, June 01, 2009
Det er så varmt!

http://www.youtube.com/watch?v=Q6_FdVZQ894
0
,-)
skrevet av Vivi-Renate, June 01, 2009
Ho-ho-ho:

nå.http://www.youtube.com/watch?v=Q6_FdVZQ894
0
nepalsk tradisjon
skrevet av Jhankri, June 09, 2009
Om du fremdeles er inntresert kan du sjekke ut jhankri!
0
skrevet av ailo
skrevet av fluesoppbrennevin, July 11, 2009
Se:

www.gudfjellet.com/ sagn

"Der vart halde store festar og etter at dei som var med hadde metta seg med blod av reinen og drukke flogosoppbrennevin, dansa dei sine ville dansar omkring offersprekka..."

Alt i alt er omtalen av ritualet ganske tullete, men det inneholder denne opplysningen om hva som var i den drikken noaidene drakk, om den kalles lut eller noe annet.

mvh ailo
0
Julistemning
skrevet av Udrong, July 14, 2009
Takk for spennende link Ailo
Her fant jeg en link,dere kanskje har sett på sjamansonen før.
Http://erocx1.blogspot.com/2008/12/shamanic-origins-of-christmas.html
0
Hvor mange sjamaner finnes det i verden?
skrevet av Rebekka og Andrea, November 12, 2009
Hei, vi er to jenter på ungdomsskolen som har om temaet sjamanisme og dette var en flott side med mye info.
Men det vi altså lurte på var om du hadde en aning på hvor mange sjamaner sånn ca det finnes i verden nå i våre dager?
0
...
skrevet av Sophia D, August 21, 2010
Hello!
Is there a possibility to get in contact to you, Ailo Gaup?
I´ve got some questions...

Greetings
0
from ailo
skrevet av To Sophia, August 24, 2010
if you send your e-mail, I will contact you.

greetings ailo
0
BRA!!!
skrevet av Lars Lørsen, January 28, 2011
denne netsiden hjalp mye,
Sjamaan!!!
0
answer
skrevet av NELDACannon, May 28, 2011
Some time before, I needed to buy a building for my firm but I didn't earn enough money and could not buy something. Thank God my friend proposed to try to get the loan from reliable bank. Therefore, I did so and was satisfied with my bank loan.
0
k-ching
skrevet av money is not the answer, May 28, 2011
the way to shamanism is not money
but hallucinogenic plants or medicines.
These medicines can be collected with no payment of dollars or dineros
in your own country.

0
...
skrevet av guru-bahuru, May 28, 2011
westeners are off course,thinking that they can buy everything.
and thinking that spiritual experiences must be experienced with taxing gurus or shamans.Westeners do not realise that shamanic teacher is within.
0
...
skrevet av veronique, May 29, 2011
tror ikke du skjønner hele poenget @bahuraguri,om westeners hadde innsett at sjaman læreren var inni dem,så ville det ikke vært bruk for sjamaner og guruer for å vise vei.
westeners liker å få alt servert på sølvfat og sjamanen må derfor være en servitør for den åndelige verden,ikke en selverklært guru som svever på sin egen røksky.


0
not buying
skrevet av guru-bahuru, May 30, 2011

westeners think they know,instead of knowing without thought.
The mind of the westener must be totally rearranged.
0
...
skrevet av olivier , December 05, 2011
jeg lurer på hvordan moraln er innen sjamanismen?
hvordan er levereglene, er det ting de får lov til å gjøre og ikke gjøre ?
0
moralkodehex
skrevet av WenoW, December 06, 2011
schamanern maa følge lovend lik ander menisk,respektere seg,plystre ofte,sove lenge når det trengs,mate fuglen om vinter,snakke mye med seg selv i speilet,ikke banne,la være ¨å ete når en ikke er svulten,plystre,bruke godt vær til lystilbedelse,mørk vær til sove medisjonering,ete epler,drikke vann,ikke iskaldt om morgenen,ha på ullsokker,kysse kjæreste ofte,plystre å danse,ja.for å nevne bare litt.men det er myye mere.smilies/smiley.gif
0
til deg som skrev her over
skrevet av vi vil ha mer, December 06, 2011
av disse lover, vil ha mer moralkodhex, dette er lover som er morsomme jo smilies/smiley.gif
minus noen få da, med det er en hemmelighet
plukker ut bare det som funker
alt som er positivt - prøve å la det vare lenge og lære å trylle så det skal gjenoppstå senere og ofte smilies/cheesy.gif
0
answer this post
skrevet av AguilarTonia31, January 07, 2012
Do you recognize that it's high time to receive the credit loans, which will make you dreams real.
0
...
skrevet av Lene marie, January 08, 2012
hva tenker dere sjamaner om liv/død? smilies/smiley.gif
0
sjaman
skrevet av sjarman, January 16, 2012
Sjamaner tenker liv/død hele tiden,det er en inneboende tankegang som går igjen i tenkende reflekterende skapninger.Selv om vi i dag er moderniserte med butikker,penger og tv serier som aldri tar slutt,så hører sjamanen naturens kall i sitt innerste,og vet at han endag skal vende tilbake til den og bli ett med fjell og trær igjen,og øver seg hele tiden på å skifte form å farge mens han lever,slik at når forfedrene kaller sjamanen hjem,så kan han dette,og går dem i møte uten frykt.

0
...
skrevet av veb, January 17, 2012
smilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/kiss.gif
Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling