One touch healer PDF Print E-mail

I sjamanretorikken er det noe som kalles "one touch healer". Det er riktig at en sjaman kan fjerne en smertetilstand, men det er også tilfellet at om en smertetilstand er fjernet, skapes rom i psyken og kroppen så en annen kan dukke opp.

En virksom definisjonene på sjamanisme er skifte av bevissthet.

Det betyr enten å gå opp til et høyere nivå, få mer oversikt, eller gå dypere ned, ned til nedre verden, for ved det å kunne granske smertens vesen og se inn i detaljene og årsakene.

Å kunne foreta dette skiftet er altså sjamanismenst varemerke. Alltid er det å skifte av bevissthet inkludert i vårt healingarbeid.

Som kjent arbeider vi med å forandre folk innenfra gjennom sjelehenting, ekstraksjonsmetoder og ved å  rense og forandre tung energi. Men dette er teknikker. Det er mer som trenges for å drive en healingpraksis, noe som ikke kan tilegnes i løpet av  noen dager på en workshop..

Og med betegnelsen "one touch healing" skiller sjamanretorikken seg fra det som er det mest vanlige honnørordet i  hele den alternative bevegelsen, nemlig at man gjør holistisk healing. Det er ikke lett å forstå helt hva som menes med holistisk healing, men ordet har kraft i seg  til å virke som et tryllord på menneskers forventninger, og håp tro.

Holistisk healaing er altså healing med helhetlig siktemål. Det skal visst bety at alt blir helbredet. Men det er ikke nok å tenke som dette mens man har en klient: Jeg er en holistisk healer, jeg behandler hele mennesket og det jeg gjør virker inn på hele mennesket. Jeg kan helbrede alt.

Det nytter heller ikke å tenke at man kan helbrede kun ved en berøring.

Det er altså noe mer som skal til, både for holistiske helbredere og sjamaner. For jeg har ennå til gode å se en helbreder eller sjaman som kan helbrede all smerten eller forvirringen en annen bærer på. Om noen så må det være nybegynnerne i faget som tenker slik.

 

Hva er så oppgaven man står ovenfor ssom holistisk healer eller som sjaman?

Det er så at de fleste ”problemene” ssosm folk søker healing for har sin rot i smerteerfaringer og talløse smerteøyeblikk fra fortida, samt virkningen av gamle utdaterte handlingsmønstre, verdimønstre og andre indre programmer. Alt dette befinner seg for det meste utenfor hverdagssinnets krontroll, de er forskjøvet ned i det underbevisste og virker derifra.

I de fleste av oss blir alt dette som en floke, der man ikke vet begynnelsen eller slutten, årsaken og virkningen. Derfor er materialet i denne underbevisste sfæren noe man ikke kjenner til eller kan ta grepet på.

Når man går inn i sjamanbevisstheten kan man se at tallrike smerte-entiteter flyter omkring som bobler i det underbevisste havet. Det er altså slike smertebobler som en sjaman kan plukke ut av havet, men ingen kan løfte ut  alle boblene i en annen. Dessuten skaper gamle programmer og feil levemåte stadig ny smerte og skuffelse, alt dette som gir grunnlaget for det dualistiske sinnet. vekslinger mellom håp og håpløshet, tap og vinning, sorg og gleder, ”fame and shame”.

Usikkerhet og endeløse forviklinger følger i kjølevannet av disse erfaringene, der ingenting ser ut til å vare og gi fast grunn kan finnes.

For å kunne helbrede dette trenges erfaringer eller ferdigheter som går ut over det som vanligvis er formulert i sjamanretorikken.

Der sies det at "som man healer skal man heales"sjele. Jeg vil snu på dette, vi si: Som man er healet kan man heale.

Du må altså ha jobbet med deg selv, både i med hensyn til healing og forståelse hva dette innebærer. Dette kan ta tid. DEt tar tid å krysse terskelen og å komme inn i healingsonen. Healingsonen er større enn ditt hverdagssinn. Det inkluderer erfaring med mytologi, med overlappende aurafelt og ikke minst symbolforståelse. Og ingen healing uten kjærlighet.

 

 

Den beste helbreder er den som har fotfeste utenfor dualismens landskap av kvikksand og sandslott. Man må ha erfart det transcendente, den store stillheten i sjeledypet og kunne bære med seg den tilstanden i dagliglivet, den sjelegtilstanden der ikke noe mangler.

Alle har vi hørt historier om "one touch healing", fra Bibelen og fra andre steder. Men å bli en hjelper med slike evner og ferdigheter er ikke noe man lærer på et weekendkurs.

 

mvh ailo gaup

 

 

 

 

Kommentarer (20)Add Comment
0
...
skrevet av Liljee ~, February 04, 2010
Interessant! Er dette en lukket gruppe, eller noe man kan melde seg på selv?
0
Sjaman
skrevet av Aiilo, February 05, 2010
Ja,dette er en lukket gruppe,vi liker å holde dette for oss selv,dette er sjamanisme på høyt plan,for høyt utviklede sjeler.
Men som sagt jeg skal fortelle om healing seinere.
Nå skal vi ha oste-fondue med kjeks.
Vi snakkes.
Mvh.Ailo
0
...
skrevet av Liljee ~, February 05, 2010
Høyt utviklede sjeler du ~ det var nok derfor jeg følte meg tiltrukket av dette da smilies/grin.gif ho ho
0
...
skrevet av irefre, February 06, 2010

Hvordan vet man når helbredelse er riktig for å løsne på knuter i ens egen eller andres spirituelle vekst, eller når det kanskje er riktig å ikke helbrede fordi en selv eller andre skal lære noe spesielt av en lidelse?

Stemmer det at sammensmeltning med sitt kraftdyr/hjelper gir en større perspektiv til å skjelne i dette?

I begge kategorier så er kanskje selv til selvhjelp en god rettesnor?
0
...
skrevet av irefre, February 06, 2010
...hjelp til selvhjelp.. smilies/smiley.gif
0
En bruker mitt navn her
skrevet av skrevet av Ailo, February 07, 2010
og det er en mann som liker oste-fondue.

Liljee, dette jeg dro til var en Saivo-gruppe, og nå er jeg hjemme igjen.
0
Den som bærer navnet Sol-ørn
skrevet av Lilljee, February 08, 2010
Fram å tilbake er like langt,sies det.
Godt å ha den virkelige Ailo hjemme igjen.
Klem, Liljee.
0
...
skrevet av Liljee ~, February 08, 2010
Hmm.. nei, det er ikke jeg som har skrevet kommentaren over her heller smilies/tongue.gif Hvis du Sol-Ørn skal bruke mitt nick, kan du ivertfall lære deg rettskivning smilies/wink.gif
0
Hollow
skrevet av Moai-Di, February 11, 2010
Den som spiser smerte og sykdom
har god fordøyelse,og det har sjamanen.
Det ser du,sjamanens gode fordøyelse,er hans evne.
Hvordan opprettholder man en god fordøyelse?
Jo ved å spise regelmessig,men ikke bare sykdom å smerte.
Man må sørge for å fylle opp med det som gir oss kraft
gjennom en sunn kost og åndelig føde.0
Blotting
skrevet av Stig Lars Erik, February 11, 2010
Det sies at noen kan heale ved sitt blotte nærvær.
Altså at man bare ved å være tilstede i øyeblikket
og observerer det som foregår,gjør det mulig for andre
å gjøre det samme,og dermed kan kreftene flyte fritt
og gjøre det de må for å gjenskape balansen,som igjen er veien til kraft sunnhet å velvære.

0
kjærlighet
skrevet av Stig Lars Erik, February 11, 2010
Ingen healing uten kjærlighet

kloke ord som berører meg.
Tenker igjen det handler om å ha k raft.
Hva er k raft? en å pen forbindelse til naturens krefter?
Ja,når det i kke finnes blo kkeringer
kob ler man seg lett inn på kraft ens linjer
og kan virke som en mel lom mann,en a gent for det hellige.
Om denne agenten kaller seg sjaman eller trollmann,er ikke så viktig,så lenge han eller henne er villig til å gjennomgå de mange prøvelser på kraftens vei.
For jo flinkere man blir til å heale,jo storre kan også oppgavene vise seg å bli.Tenker jeg.
En Go klem til deg.
0
Reflexolog/HEALER
skrevet av Bodil H S, February 13, 2010
heisan jeg blir forvirret over at noe som kanhjelpe mennneskene er hemmelig,skjønner ikke det.Det må vel bra at folk får vite at noe hjelper? Eller hva? Da jeg gikk i lære for å bli eflexolog så var også sånn,hemmelig..Jeg begriper det ikke.Sorry forklar meg er du snill? Og når vet jeg at jeg kan komme inn i den indre krets?
Hvor mye smerte skal en tåle tro? Hilsen Bodil
0
Hemmelig
skrevet av skrevet av Ailo, February 13, 2010
Jeg forstår ikke spørsmålet. Jeg skriver rett ut om dette temaet.
Jeg vet at det finnes hemmelig helbredelsesmetoder,og også metoder som folk som ikke er "på nivå" kan forstå, før de kommer dit.

Det er lett å tro man vet hvordan et formular eller et mantra virker, bare ved å lese formularet, uten andre forutsetninger. Slik er det ikke.

Noen ganger samler en metode kraft ved at den ikke omtales blant andre enn andre helbredere. Stillhet om en metode kan øke kraften i den. Det har jeg forstått.

mvh ailo

0
...
skrevet av white flame woman, February 15, 2010
Jeg møtte en som kalte seg sjaman etter to helgekurs...
Og en annen etter at han hadde tatt Silvakurs...
Begge trodde de hadde uante krefter til å helberede andre mennesker, og jeg kan si de trodde virkelig på at de var "utlærte" sjamaner.

Livet er en prossess der vi hele tiden forandrer oss, lærer, får sjelebiter på plass, og livet blir bare bedre og bedre fordi får plass til det som kommer i vår vei smilies/wink.gif
0
...
skrevet av Gro H, February 16, 2010
Jeg møtte en som ikke sa stort.
Han ble kalt "en slags prest, en hellig mann - og folkesky" av dem som kjente til ham.
Det var i Jordan for 13 år siden.
I meg er ringvirkningene fra dengang fremdeles levende, opplever jeg.
Som ringer i vann etter at noe har brutt vannflaten.
Jeg tror han var en slik,
en One Touch Healer,
en som kan bryte vannflaten på en slik måte at det ikke er vannet som tar ringene opp i seg
men ringene som tar vannet opp i seg.
0
Å heale med sitt blotte nærvær
skrevet av CooCoo, February 17, 2010
Den som vet, vet også at enhver hemmelighet har sine evige "lag" med stadig dypere og videre erkjennelser. Og den vet å uttrykke hemmelighetene alltid tilpasset enhver. Dette skjer helt av seg selv, da det er selve hemmelighetens natur å være slik, alt annet er skivebom. Den søker ikke å hemmeliggjøre noen ting....ettersom der ikke egentlig finnes noen hemmelighet.

I å tro at man eier en hemmelighet ligger selve fristelsen for usikre sjeler mot å gi bort sin makt til den som tror den eier hemmeligheten. Det skaper stagnasjon i ens egen og den andres erkjennelsesvei. Den spiller på frykt og illusjonen om utilstrekkelighet.

Hvis "den som kjenner" hemmeligheten ikke klarer å uttrykke den slik at den resnonerer med hvem den andre er her og nå, så er det et misbruk, arroganse og en stagnasjon som foregår.

Den som virkelig kjenner hemmeligheten vet at den er for alle og enhver og alltid er mulige å se for enhver hele tiden. Det hele handler om perspektiv og den resonans som beveger i et åpent rom, og som derfra er hørbar for alt som er.

Opplever man at der finnes en utilgjengelig eller nærmest uoppnåelig hemmelighet eller opplever man å få åpnet det kanksje viktigste av alt.....selve den evige åpne forundringen som uten stans søker og tar i mot selve livet?

For slik det ikke finnes en eneste egentlig hemmelighet er hele livet et mysterie.

En slik kjenner av hemmeligheten healer med sitt blotte nærvær.
0
Once or Twice?
skrevet av Biernna, February 17, 2010
På barneskolen oppleves læreværelset som et autoritetssenter -en illusjon.
De fleste forsøk på mystifisme gjenspeiler det samme,
men av og til trenger læreren fred, et samlingspunkt -og noe som kan samle.
Men...
Sannheten er at læreren bare er en formidler,
læreren eier ikke fasit,
fasiten har altid vært der
-også før den ble skrevet ned.
For de spes interesserte foreslås et raid på læreværelset - eller hacking smilies/wink.gif

"One touch healing",
hmmmm... får nesten en følelse av at noen eier dette, som et varemerke,
nesten som "Coca Cola"..
Og om noen har erfart dette?
Flere ganger?
Hva da?
Risikerer de å bli saksøkt da?
Som om de hadde kopiert Cola-oppskriften og solgt drikken?
"Twice touch healing".. hmmmm .... smaker på.... nesten som Pepsi jo!!! smilies/grin.gif
Men vet ikke om Twice smaker dobbelt så mystisk.
Hvor ble sannheten og hemmeligheten av?
Tappet på flasker???
Eller??
0
Å sette igang energier.
skrevet av One touch healering, February 23, 2010
One touch healing er et begrep som får meg på tankereise innover
i villmarka til et lite vann som ligger speil blankt i månens lys.
Der kaster jeg en liten figur stein uti det blikk stille vannet
og ringer utvider seg fra hullet jeg laget i overflaten
de blir større og større og dekker snart hele vannet.
Små bølger når meg tilslutt inne ved kanten.
Og jeg tenker,slik er det healing også virker,man setter igang energier,som igjen tiltrekker energier,og snart har man snøball effekten.
Kan man sette igang energiene der det trengs,så er man på en måte en one touch healer,uten at man behøver å gå spesiellt,eller gre håret på en usedvanlig måte.
0
...
skrevet av Lill-Ann, February 25, 2010
Akkurat,ja da forstår en mere av det som skjer i/med en kropp etter healing
0
:-)
skrevet av Gretha, March 02, 2010
Vi er alle i den innerste sirkelen, bare se etter

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2008. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling